Stichting Lezen Werkt
de Rode van Heeckerenstr 5
7131 EP Lichtenvoorde
Tel. 0544-487408
E-mail. info@lezenwerkt.nl
Doelstelling

Stichting Lezen Werkt wil analfabetisme uit de verborgenheid halen door een heldere visie uit te dragen over functionele geletterdheid.

Sociaal kunnen functioneren in de maatschappij is een behoefte van iedereen en daarvoor is lees- en schrijfvaardigheid een noodzakelijkheid voor ieder mens.

De stichting maakt het begrip functionele geletterdheid bekend met behulp van Taalbureau ZON die de taallessen verzorgt. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten beoogt de stichting zoveel mogelijk i.s.m. onderwijs, bibliotheek en overige organisaties te realiseren.